Brev om uacceptabel bekæmpelse af vilde fugle (30. marts 2016)

Til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen

Cc: Næstved og Faxe kommuner

                                                                                                                                 Søtorup 30. marts 2016

Anmodning om indgreb overfor ulovlig forringelse af fugleliv og natur i Sjællands største mose-område:

Kære Esben Lunde Larsen.

Først tillykke med dit nye job. Vi ønsker dig, Danmarks natur og bæredygtige landbrug alt det bedste.

Og giver dig hermed mulighed for selv at kunne sørge for, at – i hvert fald nogle af – vore gode ønsker på dine og landets vegne, går i opfyldelse med det samme.

Vi har i dag offentliggjort en artikel på vor hjemmeside, der udbygger den dokumentation af misforvaltning af de EU-beskyttede fugle- og naturværdier i Sjællands største moseområde, der har status af både Natura 2000- og EU-fuglebeskyttelsesområde.

Og som vi orienterede din forgænger Eva Kjer Hansen om i den vedhæftede skrivelse af 16. november sidste år.

I februar modtog vi supplerende oplysninger fra Naturstyrelsen om det helt præcise omfang af bekæmpelsen af en række vilde fuglearter. Antallet af dræbte fugle er både overraskende – og uacceptabelt – højt. Læs mere via link her: http://www.holmegaardmose.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=514&Itemid=90

Vi skal derfor gentage vor appel til din forgænger om hurtigt at griber ind overfor lodsejeres og jægeres lovstridige forringelse af fugle- og naturværdierne i EU-fuglebeskyttelsesområde nr.91 og Natura 2000-område nr. 163.

Eva Kjer Hansen ignorerede desværre vores 5½ måned gamle henvendelse. Vi håber du ser på sagen med større alvor. I modsat fald vil vi hurtigt indbringe sagen for EU-kommissionen.

Venlig hilsen

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN

v. Jesper Petersen

Søtorupvej 5

4690 Haslev

Tlf.5632 6470

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *