Brev til miljøministeren 1. februar 2008

Anbefalet brev til:

 

Miljøminister Troels Lund Poulsen

Højbro Plads 4, 1200 Kbh. K

Skov- og Naturstyrelsen

att. Frans Richard Bach, Haraldsgade 53, 2100 Kbh. Ø

Falster Statsskovdistrikt

att. Tom Nielsen og Claus Jespersen, Hannenovvej 22, Tåderup, 4800 Nykøbing F.

Faxe Kommune

Teknik og Miljøafdelingen, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

 Til orientering til:

Miljøcenteret

att. Dan Hjort, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F.

  

                                                                                       Søtorup den 1. februar 2008

Kære miljøminister m.fl.

I anbefalet brev af 26. juli sidste år beskrev vi grundigt for din forgænger, Connie Hedegaard, de beklagelige wild west-tilstande, der siden 1982 har hersket i Sjællands største å og mose.

Se vedlagte kopi af brev af 26/7-07.

I brev af 31. august 2007 kommenterede Skov- og Naturstyrelsen v. Frans Richard Bach vores haste-henvendelse på nogle få punkter. På vegne af alle de fire modtagere af vores brev, som det hed i det fælles svarbrev.

Beklageligvis forblev vores aller vigtigste ærinde helt ukommenteret af Skov og Naturstyrelsen; nemlig anmodningen om at myndighederne reagerer overfor den ødelæggende lovløshed. Derfor ser vi os nødsaget til at skrive igen.

Sagen er kort den, at Sjællands største vandløb på snart 26. år visse steder er op mod dobbelt så bredt som regulativet foreskriver. Desuden er åens bundkote ukendt, og de årlige oprensninger er i mange år udført i blinde.

I 1985 blev Vestsjællands amt af Miljøministeriet pålagt at lovliggøre forvaltningen af Susåen på baggrund af en meget voldsom uddybning amtet – efter pres fra især Broksø Gods – i marts 1982 ulovligt udførte på en lang strækning af åen.

Vestsjællands amt fortsatte imidlertid med at ignorere lovgivningen, også efter Miljøministeriet havde pålagt amtet at retablere åen. Oven i købet uddybede amtet i maj 1988 yderligere Susåen!

Den groft ulovlig forvaltningen, der løbende – og talrige gange – er dokumenteret og påtalt skriftligt og mundtligt overfor f.eks. det nu nedlagte Vestsjællands Amt, er særlig graverende, da det 19 km2 store Holmegaard Mose-område er høj klassificeret natur. Blandt andet har moseområdet haft status af EF-fuglebeskyttelsesområde siden 1983.

I de sidste par år har ejere og myndigheder arbejdet på en naturgenopretningsplan for en del af det ca.6 m2 store ferske engområde, der udgør naturområdets østligste og nordligste del, mod udbetaling af kompensation til ejerne. En sådan plan er på alle måder et moderne molboprojekt; dels fordi klimaændringer naturligt og gratis er godt i gang med at naturgenoprettet det store mose- og engområde, dels fordi åen er ulovligt uddybet og udvidet, og loven i årevis trådt under fode på groveste vis.

Det ville være at føje spot til skade hvis staten belønnede de naturødelæggende og lovløse jordejere med millioner af skattekroner for et ”naturgenopretningsprojekt”, der imidlertid kan gennemføres – og for længst burde ha’ været gennemført – blot ved at een af de ansvarlige myndighedsinstanser begynder at passe sit arbejde og stå vagt om den eksisterende lovgivning!

Holmegaard Mose Komiteen skal hermed opfordre miljøministeren til hurtigst muligt at gribe ind, og stoppe de lovløse tilstande, som Sjællands største å og moseområde – samt retssikkerhed i almindelighed – har lidt under i årevis, samt forhindre en dyr, moderne molbohistorie for natur og skatteborgere.

På vores hjemmeside www.holmegaardmose.dk vil komiteen om kort tid grundigt beskrive mange års omfattende lovløse tilstande samt de ugennemtænkte naturgenopretningsplaner myndigheder og lodsejere har haft i støbeskeen i nogen tid.

 

Venlig hilsen

 Holmegaard Mose Komiteen

v. talsmand Jesper Petersen

Søtorupvej 5A

4690 Haslev

Tlf. 5632 64 70

E-mail: Mose@paradis.dk

 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *