Bukkejagt fra ulovlige skydetårne

Ulovlige skydetårne er et udbredt problem. Nu politianmeldes et stort antal skydetårne i Sjællands største mose.

15 MAJ 2018: I morgen går bukkejagten ind.

Ud over at svækker rådyrbestanden ved systematisk at bortskyde de stærkeste hanner, forstyrre naturen, hvor den har aller mest brug for fred, samt forårsage livsfarlige trafikuheld pga. skræmte hjorte, så foregår jagten ofte på et ulovligt grundlag.

For de skydetårne jægerne sidder på lur i, er i mange tilfælde opstillet i strid med loven.

I Sjællands største mose, der har et af landets hårdeste jagttryk, har jægere og jagtudlejere opsat ca.200 skydetårne og skydestiger, deraf adskillige ulovligt.


Må ikke virke skæmmende

Ved opstilling af et skydetårn skal du placere det i en skov på mindst 0,5 hektar (5.000 m2). Placeringen skal være enten i en bevoksning eller i et indre eller ydre skovbryn, og konstruktionen må ikke virke skæmmende i landskabet. Et levende hegn eller læhegn er ikke skov, så et skydetårn må altså ikke placeres i det åbne land. (Tekst og illustration fra Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.)


Nogle af moseområdets mange store skæmmende skydetårne. Begge disse på Holmegårdens jorder.

Nu har Holmegaard Mose Komiteen politianmeldt dem. Efter i ni år at have forsøgt at få seks skiftende miljøministre til at reagere overfor ulovlighederne, samt radikalt få reguleret  jagten, der på en lang række måder skader naturen.

Til trods for at de 20 km2 store Holmegaard Mose-område har status af internationalt fuglebeskyttelsesområde kan jagtlejere og lodsejere i høj grad gøre hvad de har lyst til.

Mosekomiteen udgav for 1½ år siden en 180 sider stor rapport, der grundigt beskriver hvor alarmerende dårligt Danmarks varetager sine EU-fuglebeskyttelsesforpligtelser.

Rapporten kan læses her

Senest har Mosekomiteen appelleret til den netop afgåede miljø- og fødevareminister om at gribe ind overfor den ulovlige og naturskadelig jagt. Men det ønskede Esben Lunde Larsen desværre ikke. I stedet opfordrede han til at politianmelde de ulovlige skydetårne. Læs ministersvaret her.

”Vi haft modvilje imod at skride til politianmeldelse, primært fordi jagtproblemerne ikke begrænser sig til de mange ulovlige skydetårne. ”, fortæller Mosekomiteens talsmand, Jesper Petersen.

”Det rigtigste er derfor at få gennemført en overordnet jagtregulering i overensstemmelse med EU-fuglebeskyttelsesreglerne.”

”Samtidig er vi imod, at det i forvejen overbebyrdede politi skal rydde op efter ansvarsløse politikere og konfliktsky forvaltningsmyndigheder, som vi har set det så mange gange før.”

”Men efter at have løbet panden mod en mur i stat og kommuner i årevis, har vi nu alligevel valgt at politianmelde de mange skydetårne. Med håbet om at mediers og offentligheds kendskab til mosens Wild West-virkelighed vil levere det los i røven, der får de ansvarlige til at agere.”

”Miljøjournalist Kjeld Hansen i sin nye bog ”Det store svigt” grundigt dokumenteret hvordan stat og regering i årevis har svigtet sit naturbeskyttelsesansvar. Den aktuelle sag er endnu et eksempel på dette store svigt.”

”Med håbet om at ejerne af moseområdet vil praktisere selvjustits har vi desuden d.d. skrevet til godserne Gisselfeld, Holmegård og Broksø, der ejer størstedelen af moseområdet, og appelleret til at man inden premieredagen i morgen selv sørger for at stoppe den del af bukkejagten, der i årevis er udført fra ulovlige skydetårne.”

Det var ikke kun nedskydningen af en fredet ulv på landmand og Liberal Alliance-politikeren Steffen Troldtofts jorder, der var på kant med loven. Flere ulovlige skydetårne kan således ses på den video DR Søndag viste 29. april. På videoen ses skydetårn nr. 2 (udenfor billedet) umiddelbart til højre for det ene skydetårn, der ses markeret med pil på ovenstående screenshot fra DR.dk.

Naturstyrelsen appellerede i sit nyhedsbrev i oktober jægerne til at overholde den gældende lovgivning angående skydetårne. Se mere via link her: http://mst.dk/friluftsliv/jagt/om-at-gaa-paa-jagt/skydetaarne-og-skydestiger/

Følgende relevante artikler kan læses via separate links:

Nogle af moseområdets mange skydetårne

Stop naturskadelig jagt i Sjællands største mose 

Om Nedskydningen af tusindvis af jagtfredede fugle i HMO

Trods millionstøtte forvalter Broksø EU-beskyttet natur og miljø elendigt

Genopret Sjællands største mose og å i stor skala 

Når Mosen rammes af bukkefeber

Brevet d.d. til Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi

138 skydetårne og -stiger registreret i begyndelsen af 2009, op til bukkejagtens start i maj, og indtegnet på kortet her. Det vurderes, at der i alt er cirka 200 skydeplatforme i EF-fuglebeskyttelsesområde nr.91.