Fotos

Markant stigende vande i den kunstigt bugtede Suså lige vest for Røde Bro 20. oktober 2014 efter ca.40 mm nedbør dagen før, årets hidtil nedbørrigeste i Sydsjælland/HMO (Foto: Bo Tureby

 

 

 Suså set fra Røde Bro mod vest 1. juni 2014 og 5. september 2014

 

Høj vandstand har forvandler Holmegaard Mose-området til Sjællands 5. største sø. Oversvømmelsesrekorden er fra marts 1979, hvorfra fotoet ovenfor og nedenfor stammer. 1,45 meter er vandstandsrekord ved Røde Bro siden april 1975, hvor lokale ornitologer påbegyndte systematiske vandstandsmålinger.

Cirka 6 km2 enge oversvømmes i våde år. Dertil skal lægges flere hundrede hektar åbentstående vand i Holmegaard Mose, Gammellung og Kroglyng. I alt over 1.000 hektar, 10 km2, er vanddækket når Mosesøen opstår, almindeligvis i det tidlige forår i forbindelse med tøbrud og rig nedbør.

Flommen marts 2007

 

4. november 1998

 

Flommen 27. februar 2002

 

Flommen marts 2005      Flommen marts 2005

 

27. August 2004      30. september 2007

 

Skandalen i Vestsjællands amt udsprunget af amtsdirektør Karen Marie Spliid udlovlige uddybning af sit naturbeskyttede kildevæld i Sorø i september 2003 er for intet at regne sammenlignet med samme amts ulovlige uddybning af Susåen på en over 2,5 km langs strækning igennem Holmegaard Mose-området i marts 1982. På billedet fra Broksø Enge får man et indtryk af uddybningens voldsomhed.

 

 

På trods af at Miljøministeriet i en kendelse i 1985 pålagde Vestsjællands Amt at retetablere vandløbsafdelingens voldsomme uddybning af Susåen tre år tidligere, skete dette aldrig. I stedet uddybede amtet på ny Susåen i maj 1988 og en række lodsejere fulgte straks op på amtets ulovlige arbejde med nye kanaluddybninger og dræningstiltag.

Foto taget 16. maj 1988

 

 Jo mere vand i Susåen, jo flere og større frøer, fisk m.v. Den store grønne frø er fanget 200 meter vest for Røde Bro i juli 1994, hvor Mosens natur trivedes under en dejlig våd og varm sommer.

På dikatat af mosegodserne biologisk ubæredygtige landbrugsdrift er Susåens naturlige liv år efter år blevet destrueret, f.eks. i form af flere (skatteborgerbetalte) opgravninger af bundsediment og vandplanter med katastrofale følger for åens fisk og almindelige sundhedstilstand.