Bregentvedgreve rekordtidligt i gang med speedbådssejlads og vandskisport i Ulse Sø

14. APRIL 2015: Ulse Sø er et høj klassificeret EU-fuglebeskyttelsesområde (nr. 101), Natura 2000-område (nr. 161) samt Habitat-område (H142), men det afholder ikke søens ejer, grev Christian Moltke på Bregentved gods, fra at anvende søen til speedbådssejlads og vandskisport.

I fredags søsatte grevefamilien rekordtidligt speedbåden af mærket Buster XXL, der med en 150 hk Yamaha-motor skyder en topfart på 80 km i timen.

Mens Ulsesøens fugle flygtede iagttog ornitologer fredag eftermiddag og aften speedbådens store motor piske vandet til skum samt skabte store bovbølger i den 0,5 km2 store sø, mens den trak en person på vandski efter sig.

Speedbådssejladsen foregik typisk i cirkelbevægelse langs søens smalle sivbræmme, hvor årets første ynglende vandfugle har bygget rede indenfor de seneste uger. Reder, som bovbølger fra den hurtigsejlende speedebåd og vandski formentlig har overskyllet.

Under alle omstændigheder er de rugende fugle på lovbeskyttede fuglereder i søen, der er omfattet af Danmarks og EUs stærkeste fuglebeskyttelsesregler, blevet voldsomt forstyrret.

De første danske vandfugle er netop i disse dage ved at få unger. For knapt en uge siden, 9. april, skrev Ornitologisk Forening (DOF) således på sin hjemmeside:

”Mens mange arktiske gæs på vinterophold i Danmark i disse uger forbereder sig på trækket mod en ny ynglesæson i nord, har de indfødte danske grågæs allerede godt gang i deres familieliv. De første kuld er klækket, og de næste dage vil det vrimle med gæslinger på gåselokaliteter over det ganske land.”

Både Danmarks Naturfredningsforening, DOF samt HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN har tidligere kritiseret Moltke-familiens ekstreme speedbådssejlads i Ulse Sø og forsøgt at få det stoppet, idet det efter naturforeningernes opfattelse er i strid med flere paragraffer i Danmarks og EUs natur- og fuglebeskyttelseslove.

Dengang, i efteråret 2012, lød det bl.a. fra Faxe Kommunes biolog Michael Behrens:

”Mit umiddelbare svar er, at man da i høj grad skal kigge på det, hvis det er en aktivitet, der foregår i tide og utide, og lige i ynglesæsonen, for så vil jeg da ikke synes det er særlig smart.”

Læs den grundige artikel fra 2012 ”Bregentved-greve omdanner fuglereservat til privat ”vandland”. 

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *