Forsvaret: Lavtflyvning i fugleområde var helt efter bogen

Men iagttagelser og fotos modsiger forsvarets forklaring.  Og bør slet ikke foregå, mener blandt andre Dansk Ornitologisk Forening.

”Vi troede, at der var udbrudt krig. Men det var der da heldigvis ikke”, fortæller Jesper Petersen.

Krigsfrygten skyldtes en af forsvarets militærhelikoptere,  der i meget lav højde fløj tværs igennem det 6 km2 store EU-fuglebeskyttelsesområde (nr.101), lige sydøst for Haslev, hvor Jesper Petersen og hans familie bor.

”Min yngste søn og jeg sad i stuen, hvor jeg læse højt for ham. Vaskemaskinen bag den lukkede dør i køkkenet var lige begyndte at centrifugere, da den pludselig gik helt amok. Den må være hoppet af fundamentet, tænkte jeg bekymret, da lyden pludselig steg til hidtil uhørte højder. Jeg kiggede på min søn, der forskrækket kiggede tilbage på mig. Inden jeg nåede op fra sofaen for at afbryde strømmen, begyndte glassene på spisebordet at hoppe, hvorefter det blev tydeligt, at larmen ikke kom fra vaskemaskinen, men i stedet fra en meget lavtflyvende helikopter i høj fart.”

Militærhelikopteren af mærket AugustaWestland AW101, der var på såkaldt lavtflyvningstræning, strøg ifølge forsvarets radarspor forbi Jesper Petersens hjem på Søtorupvej 100 meter nord fra huset og 300 fod (91,4 meter) over jorden.

”Det lød dog nærmest som den strejfede stråtaget, men det gik så hurtigt at vi faktisk ikke så den, selvom vi hurtigt løb ud af huset for at kigge efter den”, fortæller Jesper Petersen.

Den dramatiske overflyvning skete 16. august kl. 10.55.

Helikopteren på vej ind over Ulse Sø lige over trætopshøjde (foto: Bo Tureby)

Ornitolog og naturfotograf Bo Tureby fik til gengæld tydeligt set – og fotograferet – den lavtflyvende helikopter, da den jog lavt ind over omfartsvejen ved Det gamle Apotek og efterfølgende ud over den sydlige del af Ulse Sø, hvorefter den lige nord for Ulse Kirke drejede ind over Ulse by.

Bo Tureby befandt sig i den sydøstlige udkant af EU-fugleområde nr. 101’s fuglerige søhøjland sydøst for Haslev. Helt præcis på Nielstrupvejen (ud for indkørslen til ejendommen i nr.64) ved Nielstrup Sø’s sydøstdel, ca. 800 meter syd for Ulse Kirke netop da helikopteren kom fordi i høj fart.

Lavtflyvning i blot 300 fod (91,4 m)n er lovligt over åbent land, udenfor bymæssig bebyggelse, oplyser vagthavende officer Benny Thomsen fra operationsstaben i VFK (Værnfælles Forsvarskommando) i forbindelse med en klage over lavtflyvningen. Han har gennemkigget det såkaldte radarspor fra flyvningen og oplyser, at højden 300 fod er overholdt på hele flyvningen igennem EU-fuglebeskyttelsesområdet. Ifølge radarsporet fløj helikopteren ikke ind over Ulse by, hvilket ville have været i strid med reglerne, hvis det var sket i den pågældende højde. Først da er ude over motorvej E47 drejer den ifølge VFK mod syd.

Lavtflyvning over EU-fugleområdet er til gengæld lovligt, idet de regler, der gælder for civilfly i internationale fugleområder, kun gælder for militæret i visse områder, og i mange tilfælde f.eks. kun i fugle og dyrs ynglesæson.

”Det er ikke de samme regler, der gælder for forvaret, som for civilflyvning”, oplyser officer Benny Thomsen, VFK.

Bo Tureby fortæller, at på det ene af de to fotos, der illustrerer artiklen her, befinder helikopteren sig lige nord for Ulse Kirke og at den allerede dér er begyndt at dreje mod syd. Hvorefter den i meget lav højde stryger tværs over byen, lige øst om kirken.

Hans billeder optaget 800 stik syd for Ulse Kirke viser tydeligt den store helikopter foruroligende tæt på Ulses kirketårn.

”Jeg vil hævde, at helikopteren på ingen måde var ude over motorvejen, da den drejer syd på. Dét kan man også kan se på mine billeder”, siger Bo Tureby.

Han oplyser, at billederne er uredigerede og optaget med en 600 mm. telelinse 800 meter syd for Ulse Kirke.

Ifølge forsvaret drejede helikopteren ført sydpå over motorvej E47 øst for Ulse By, lige inden landsbyen Olstrup.

Men dette stemmer tydeligvis ikke overens med Bo Turebys fotooptagelser.

HOLMEGAARD MOSE KOMITEEN (HMK) har derfor nu sendt billeddokumentationen til Forsvaret med en opfordring til at man ud fra Bo Turebys meget nøjagtige oplysninger og fotos eksakt fastslår helikopterens højde og flugtrute over Ulse by.

HMK har samtidig opfordring til at  man fremover undlade at udføre ekstremt forstyrrende lavtflyvninger i internationale fuglebeskyttelsesområder som F101, hvoraf en del også er Natura 2000-område.

Da HMK indledningsvis anmeldte episoden om et eventuelt brud på overflyvningsreglerne bemærkede Benny Thomsen, VFK at det er meget vanskeligt, at vurdere et flys eller en helikopters præcise højde over jorden. Og tilføjede:

”Det er ikke et spørgsmål om I kan dokumentere det, men om vi kan dokumentere det. Vi undersøger sagen og hvis der er tale om en flyvning, der ikke overholder bestemmelserne, så får de ansvarlige et vink, en irettesættelse heroppefra, hvor bestemmelserne for flyvning bliver indskærpet. I kan ikke sidde som civile borgere og vurdere højde og så videre, så derfor kan I ikke sige, om der er sket en overtrædelse af bestemmelserne.”

Helikopterens rute gik tværs igennem EU-fuglebeskyttelsesområde nr.101, blot et par hundrede meter nord for Nielstrup Sø i baggrunden af billedet her. Gåseflokken illustrerer med al ønskelig tydelighed det ukloge ved at udføre lavflyvningsøvelser i internationale fuglebeskyttelsesområder. Både for fuglenes skyld – og for flysikkerhedens (foto: Bo Tureby).

I 2014 kritiserede Dansk Ornitologisk Forening forsvarets helikopteroverflyvninger i lav højde over Jyllands største sø, Mossø, der har samme fuglebeskyttelsesstatus som søerne sydøst for Haslev. Biolog Knud Flensted sagde ved den lejlighed:

”Det er absurd og i strid med Statens forpligtigelser til at tage særligt hensyn til fuglelivet og naturen i Natura 2000-områderne, at Flyvevåbnets helikoptere skal træne i så lav højde over Mossø, der er udpeget som Natura 2000-område og skal derfor beskyttes særligt. Området er levested for flere sårbare yngle- og rastefugle, som havørn, rørhøg, sangsvane og adskillige andre arter af vandfugle.”

Kritikken fik forsvaret til at indstille lavtflyvninger over Mossø.

”Det gør en stor forskel for fuglene, at helikopterne ikke længere går ned under 300 meter. Men jeg ville da ønske, at de kunne flyve helt uden om alle Natura 2000-områderne”, udtalte Knud Flensted efterfølgende.

I sær op til jagtsæsonens start vokser antallet af rastende fugle i søhøjlandet sydøst for Haslev. Bl.a. skarver, gæs, svaner, ænder, måger, vadefugle, ørne og andre rovfugle. I år har usædvanligt mange eksemplarer af den sjældne terne rovternen, verdens største terne, rastet og fisket i Ejlemade og Nielstrup Sø, tiltrukket af den lave vandstand her som følge af den meget tørre sommer (foto: Bo Tureby)

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *