”Holmegaard Mose er af de få eksempler på direkte dårligt forvaltet EF-fuglebeskyttelsesområde”, skrev Miljøministeriets Skov- og Naturstyrelse i sin rapport fra 1990 om ”Fuglene i internationale beskyttelsesområder i Danmark”.